Wachttijd Italiaanse bouwvergunning

Zeer recent, op 28 augustus jongstleden, is in Italië een nieuwe wet in werking getreden die aanvragen voor bouwvergunningen vereenvoudigt. Voor de huizenbezitter of de koper die een aangekocht Italiaans huis wil renoveren of verbouwen, kan deze maatregel interessant zijn omdat de wachttijd voor het verkrijgen van een bouwvergunning korter kan worden.

Een gemeente heeft nu dertig dagen om te reageren, gebeurt dit niet dan volgt automatisch goedkeuring (zogenaamd ‘silenzio assenso’). Als er ook provinciale en/of regionale instanties betrokken zijn voor de verlening van de vergunning, dan hebben zij een termijn van negentig dagen en daarna geldt ook weer goedkeuring indien deze periode overschreden wordt. Dit alles is een van de maatregelen die de regering van premier Renzi heeft getroffen om de bureaucratie rondom bouwen en verbouwen te verminderen en natuurlijk om de bouwsector te helpen. Voor de huizenbezitter of de koper die een aangekocht huis wil renoveren of verbouwen, kan deze maatregel interessant zijn omdat de wachttijd voor het verkrijgen van een bouwvergunning korter kan worden.

Bron : http://www.mondi.nl/tweede-huis/juridisch/italie/wachttijd-italiaanse-bouwvergunning-korter/page18__1467.php